הירשם לעלון

ברכות חמות לידיד מוזיאון גוש קטיף ג'ון בולטון שמונה ליועץ ביטחון לאומי על ידי הנשיא טראמפ. לפני 6 שנים בחודש אדר תשע"ב השתתף ג'ון בולטון בדינר מיוחד למען מוזיאון גוש קטיף בירושלים שהתקיים בניו יורק ודיבר נגד הנשיא אובמה שמונע תקיפה באיראן ואמר שעל ישראל לבצע התקפה באיראן המסכנת את ביטחון ישראל. בתמונה: היועץ לביטחון לאומי ג'ון בולטון בדינר למען מוזיאון גוש קטיף בירושלים.

היועץ לביטחון לאומי ג'ון בולטון בדינר למען מוזיאון גוש קטיף בירושלים.
היועץ לביטחון לאומי ג'ון בולטון בדינר למען מוזיאון גוש קטיף בירושלים.

ברכות חמות לידיד מוזיאון גוש קטיף ג'ון בולטון שמונה ליועץ ביטחון לאומי על ידי הנשיא טראמפ.

לפני 6 שנים בחודש אדר תשע"ב  השתתף ג'ון בולטון בדינר מיוחד למען מוזיאון גוש קטיף בירושלים שהתקיים בניו יורק

ודיבר נגד הנשיא אובמה שמונע תקיפה באיראן ואמר שעל ישראל לבצע התקפה באיראן המסכנת את ביטחון ישראל.
בתמונה: היועץ לביטחון לאומי ג'ון בולטון בדינר למען מוזיאון גוש קטיף בירושלים.

היועץ לביטחון לאומי ג'ון בולטון בדינר למען מוזיאון גוש קטיף בירושלים.
היועץ לביטחון לאומי ג'ון בולטון בדינר למען מוזיאון גוש קטיף בירושלים.