הירשם לעלון

בית המשפט בירושלים זיכה את הרב שלום דובער וולפא‚ ואת שבתאי ויינטרוב מאישום בגין הסתה לאי ציות‚ על רקע מה שנטען שעודדו חיילים לסירוב פקודה בעצם הענקת מענק לחיילים שסירבו פקודה.

בית המשפט זיכה את הרב וולפא מהסתה לאי ציות

בית המשפט בירושלים זיכה את הרב שלום דובער וולפא, ואת שבתאי ויינטרוב מאישום בגין הסתה לאי ציות, על רקע מה שנטען שעודדו חיילים לסירוב פקודה בעצם הענקת מענק לחיילים שסירבו פקודה.

 
שופטת בית משפט השלום בירושלים ג'ויה סקפה שפירא, קבעה הבוקר כי היא מזכה את הרב שלום דובער וולפא, וכן את שבתאי ויינטרוב מהאישום בגין הסתה לאי ציות, כתב האישום הוגש בזמנו באישורו של היועץ המשפטי דאז עו"ד יהודה ויינשטיין.

כתב האישום נגד השניים נולד לאחר שהם הואשמו בכך שבמהלך טקס השבעת טירונים מגדוד "שמשון" שנערך ברחבת הכותל, הניפו שני חיילים שלט שעליו כתוב "גדוד שמשון לא מפנה בחומש". החיילים נשפטו במשפט צבאי ביחידתם ונדונו ל- 20 ימי מחבו, וכעבור מספר ימים התקיים במסעדה בירושלים כנס של "המטה להצלת העם והארץ". בכנס נכחו מאות אנשים, ביניהם הרב וולפא וויינטרוב שישבו ליד שולחן ומאחוריהם כרזה גדולה עליה נכתב "טקס הענקת צל"ש לאסירי ציון".

עוד נטען בכתב האישום כי במהלך הכנס נשאו השניים נאומים, חילקו תעודות "גיבור ישראל" לקרובי משפחות החיילים ומסרו להם מעטפות עם כסף מזומן עבור ימי המחבוש. ויינטרוב הנחה את הטקס והכריז בפני הקהל: "תדע כל אם עבריה, שאם בנה יניף את הדגל "גדוד שמשון לא מפנה בחומש", על כל יום יקבל 1100 ש"ח".

כמו כן נכתב נגד הרב וולפא כי הוא נשא דברים בפני המשתתפים בכנס ודיבר על "עקידת יצחק" המקראית והוסיף: "אברהם יודע שזה רצון ה'. החיילים עשו עקידה בעצמם. הם עשו את הדבר הנכון לקב"ה, לעם ישראל... אנחנו רוצים להסביר לצבא, שכל חייל שיקבל כלא על סירוב פקודה, על הפקודה הזו הבלתי חוקית בעליל לפנות יהודים מארץ ישראל, אז יהיה עבורו פרס... אם מפקד רוצה לתת פרס לחיילים, אז שישים אותם בכלא."

בהחלטתה הבוקר כתבה השופטת כי הדברים שנשאו הנאשמים מתייחסים לסוגיה המצויה במחלוקת פוליטית נוקבת. "ההלכה הפסוקה לא שללה באופן מוחלט את האפשרות להחיל איסורים פליליים הנוגעים לחופש הביטוי וגם על ביטוי פוליטי, ומשכך, אין די בעובדת היותם של הדברים בגדר משנה פוליטית כדי להוציאם מתחולת עבירה.

בתום פסק הדין כתבה השופטת כי בשולי הדברים יש לומר כי מעשיהם של הנאשמים בוצעו בשנים 2009-2011, כאשר מאז ועד היום חלפו כשש עד שמונה שנים, הגם שהתממשות התוצאה בפועל אינה יכולה להוות מדד במסגרת המבחן ההסתברותי, לא ניתן להתעלם מן העובדה כי בחלוף השנים סרבנות חיילים לפקודות חוקיות של פינוי יישובים לא הפכה לתופעה נפוצה המערערת את המשמעת בצבא.
עוד כתבה השופטת כי קריאה לחיילי צה"ל לסרב לפקודה חוקית של מפקדיהם היא מכעיסה ומקוממת, ואולם חופש הביטוי הוא בעל מעמד חוקתי מיוחד, ומהווה תנאי חיוני לקיומה של דמוקרטיה ולשמירה על זכויות היסוד האחרות. "חופש הביטוי אינו חל רק על ביטויים המצויים בלב ההסכמה, ומבחנה של הדמוקרטיה הוא בתחולתו של חופש הביטוי גם על ביטויים מרגיזים ואפילו פוגעים דוגמת קריאה שכזו".

בסיכום כותבת השופטת כי משעה שלא הוכחה הסתברות ברמה הנדרשת להתממשות התוצאה של אי ציות חיילים לפקודות חוקיות בצבא, לא ניתן להרשיע את הנאשמים בהסתה לאי ציות, ובשל כך זיכתה את הרב וולפא ושבתאי ויינטרוב.