הירשם לעלון

הסרט המדהים תיעוד קטיף. יגאל קירשנזפט מראשי המתיישבים בנוה דקלים מוביל אותכם במנהרת הזמן של ההיסטוריה היהודית של גוש קטיף בתוך מוזיאון גוש קטיף בירושלים.

הסרט המדהים תיעוד קטיף.
יגאל קירשנזפט מראשי המתיישבים בנוה דקלים מוביל אותכם במנהרת הזמן של
ההיסטוריה היהודית של גוש קטיף בתוך מוזיאון גוש קטיף בירושלים.