הירשם לעלון

ערב יום השנה ה-12 לציון עקירת יישובי גוש קטיף הגיע היום (ב') ערב תשעה באב יו"ר חברת החשמל והאלוף במיל. יפתח רון טל לסיור מרגש במוזיאון גוש קטיף בירושלים. הסיור כלל ביקור בכל אגפי המוזיאון יחד עם מנהל המוזיאון שלמה וסרטיל. יפתח רון טל והעלה זיכרונות מרגשים מההתיישבות בגוש קטיף בימים היפים. בסיום הביקור הדליק האלוף רון טל את נר הזיכרון לנופלים ממתיישבי גוש קטיף.

תמונות: האלוף רון טל ערב תשעה באב במוזיאון גוש קטיף צילומים מאיר אליפור

ערב יום השנה ה-12 לציון עקירת יישובי גוש קטיף הגיע היום (ב') ערב תשעה באב יו"ר חברת החשמל והאלוף במיל. יפתח רון טל לסיור מרגש במוזיאון גוש קטיף בירושלים. הסיור כלל ביקור בכל אגפי המוזיאון  יחד עם מנהל המוזיאון שלמה וסרטיל. יפתח רון טל  והעלה זיכרונות מרגשים מההתיישבות בגוש קטיף בימים היפים. בסיום הביקור הדליק האלוף רון טל את נר הזיכרון לנופלים ממתיישבי גוש קטיף.

 

בסיום הביקור כתב האלוף רון טל בספר האורחים "הגירוש – כתם ענק על החברה הישראלית ועל הדמוקרטיה הישראלית, ועל כך שצבא העם שלנו – מיטב בנינו ובנותינו – חויבו לשאת בנטל הגירוש של משפחות יהודיות מביתן! מה הפלא ששנה אחר כך התקשינו במלחמה הנוראית בלבנון השנייה?! שלמה המדהים, אצלך התארחתי בשבת האחרונה לפני הגירוש, וצוות המוזיאון – אתם עושים מלאכת קודש! להזכיר לכולנו הן את ההתיישבות המופלאה והן את זכר הגירוש והחורבן. ונישבע כולנו – לעולם לא נגרש עוד יהודי מביתו!!

 

"כמה סימלי ביקורי כאן, בערב תשעה באב, בו מתאבלים על חורבן בית המקדש, ובעוד כ-48 שעות, לפני 12 שנה, החל הגירוש. אין לתאר במילים את סערת הרגשות המציפה אותי במהלך הביקור במוזיאון לזכר גוש קטיף. זהו מסע מטלטל לנבכי מורשת ישראל, מקורותיו של עם ישראל, סבלותיו והיותו נצחי לעולם ועד. כמה קשה לשוב ולהיזכר בהתיישבות המפוארת, בעבודת האדמה החקלאית, הקשר לשורשים, ובעיקר לזהות את האנשים המופלאים, אנשי ארץ ישראל, משפחות מדהימות שכל "חטאם" בהיותם מגשימים את הציווי האלוקי העליון לגאול את אדמת ארץ ישראל להזכר שוב בקורבנם – קורבנות הטירור החייתי שארב בצדי הדרכים ואפילו בישיבות ובבתי הכנסת ולא פסח על זקנים נשים וטף. וטבח בהם על עצם היותם מתיישבים יהודים בארץ ישראל.

"לא בחיל ולא בכח, כי אם ברוחי אמר ה' צבאות"

אלוף (מיל.) יפתח רון-טל

יו"ר חברת החשמל

 

תמונות: האלוף רון טל ערב תשעה באב במוזיאון גוש קטיף צילומים מאיר אליפור
תמונות: האלוף רון טל ערב תשעה באב במוזיאון גוש קטיף צילומים מאיר אליפור
תמונות: האלוף רון טל ערב תשעה באב במוזיאון גוש קטיף צילומים מאיר אליפור
תמונות: האלוף רון טל ערב תשעה באב במוזיאון גוש קטיף צילומים מאיר אליפור
תמונות: האלוף רון טל ערב תשעה באב במוזיאון גוש קטיף צילומים מאיר אליפור
תמונות: האלוף רון טל ערב תשעה באב במוזיאון גוש קטיף צילומים מאיר אליפור