הירשם לעלון

הוא מרצה מבוקש באסטרונומיה פופולארית יהודית‚ מפיק את הלוח היהודי הגדול ביותר – 'לוח דבר בעתו'‚ בקיא בכל מכמני התורה‚ ומאוהבי ארץ ישראל. בחרנו לפתוח את השנה החדשה בעלון 'ארץ ישראל שלנו' בראיון מיוחד עם הגאון הרב מרדכי גנוט‚ דמות מיוחדת המקרינה אהבת ארץ ישראל שורשית. מיוחד

הרב מרדכי גנוט
הרב מרדכי גנוט
yeshiva.org.il

"האסונות הכבדים הפוקדים את ארה"ב – בגלל הגירוש מגוש קטיף והלחצים שלהם למסור שטחי מולדת נוספים"

הוא מרצה מבוקש באסטרונומיה פופולארית יהודית, מפיק את הלוח היהודי הגדול ביותר – 'לוח דבר בעתו', בקיא בכל מכמני התורה, 
ומאוהבי ארץ ישראל. בחרנו לפתוח את השנה החדשה בעלון 'ארץ ישראל שלנו' בראיון מיוחד עם הגאון הרב מרדכי גנוט, דמות מיוחדת המקרינה אהבת ארץ ישראל שורשית. מיוחד


לקראת השנה החדשה יוצאים הרבה מאוד לוחות שנה. מה הייחודיות בלוח 'דבר בעִתו'?
"קודם כל, זה הלוח הגדול ביותר בעברית בארץ ישראל ובעולם. הוא מכיל יותר מ-1,500 עמודים ואלפי אירועים הקשורים בימות השנה. 'מחברי ספר השיאים של גינס' עדיין לא ציינו את הלוח הגדול ביותר, משום מה... הלוח 'דבר בעתו' מכיל סדר יום מלא. דינים ומנהגים, עִתים לתורה, הלכה, מוסר, חסידות. כל מסלולי הלימוד שקיימים, דברי הימים, מאורעות העבר – החל מבריאת העולם. יש גם מדור מיוחד – 'ייבנה המקדש': הלכות ומנהגים שנהגו כשבית המקדש היה קיים. מדור 'שבת הארץ' שמופיע ערב שמיטה, שמיטה ומוצאי שנת השבע. מדור 'מעשי בראשית' – מראות השמיים מיום ליום ומחודש לחודש, מסע הירח והמזלות. השנה היא הפעם ה-24 שהלוח יוצא לאור, ואלפים רבים מקפידים להגות וללמוד בלוח זה מדי יום ביומו.
"הלוח זכה להסכמות וברכות מגדולי עולם, כמו האדמו"ר מליובאוויטש, פוסקי הדור הרב שלמה זלמן אוירבך, הרב ווזנאר, המקובל הרב יצחק כדורי, 
הרב הראשי הרב ישראל לאו, האדמו"ר מנדבורנא, הרב שמחה קוק, הרב בצרי, ה"מנחת יצחק", ה'פני מנחם' מגור, האדמו"ר מסדיגורא ועוד". 

לאלו דברים מיוחדים אתה מתייחס השנה בלוח?
"בשנת תשס"ט יהיה, בסוף חודש אלול, 70 שנה לפרוץ מלחמת העולם השנייה. יש על כך מאמר שלם בלוח. השנה יש גם מצוות הקהל, בט"ז תשרי – אנו מפרטים את כל המנהגים בעניין.
 השנה תתקיים המצווה הנדירה של ברכת החמה, שחלה פעם ב-28 שנה, והשנה זה יחול בתאריך נדיר – י"ד בניסן, בערב פסח, אז כולם מברכים את ברכת 'עושה מעשה בראשית'". 

יום חורבן גוש קטיף, יום תליית אלי כהן

הלוח דבר בעתו מתובל רבות בנושאים הקשורים לארץ ישראל.
"דבר ראשון, אני מעולם לא יצאתי מהארץ, למרות שיש לי צאצאים בחו"ל. בלוח מאות אמרות בשבחה ובזכותה של ארץ ישראל, וכל זה קשור לתאריכים השונים.
ביום המר והנמהר י"ב באב יש קינה מיוחדת על גוש קטיף שחיברתי.
"אני מקפיד לציין מאורעות אקטואליים בתאריכים השונים, כמו יום תלייתו של המרגל אלי כהן – ט"ז באייר, תוך אזכור 'אשרי המסייע להבאתו לקבורה באדמת ארץ הקודש'. 
אני מציין ימים שבהם מתו שונאי ישראל, כמו יאסר ערפאת ואחמד יאסין. על פרעות עמונה (ג' בשבט) כתבתי 'לא תקום פעמיים צרה'. ט' באלול מצוין כיום הגעת הרמב"ן לארץ הקודש, 
והוא ציווה לעשות זאת יום חג. כמו כן מצוינת נפילת גוש עציון – ד' באייר תש"ח, וכל מיני תאריכים משמעותיים בחיי תולדות היישוב בארץ הקודש.
"בלוח מובא סיפור מדהים מרבי אהרן מבעלז: בחג הפסח תש"ח, ערב מלחמת השחרור, לא רצה לחדש מלבוש חדש ליום טוב כפי שנהג בכל שנה. כשהפצירו בו מקורביו לחדש, 
גער בהם ואמר: 'האם זה הזמן לכך? דם יהודי נשפך כמים בערי יהודה! איך אפשר ללבוש בגד חדש?'".

האדמו"ר אמר: מוכרחים לקרב יהודים

בשבוע שעבר ביקרת אצל האדמו"ר משומרי אמונים בבני-ברק, ושמעת דברים קשים על כל נושא הנסיגות מארץ ישראל. אולי תוכל לשתף את הקוראים? 

"כמדי שנה, אני מביא לגדולי ישראל את הלוח. בשבוע שעבר ביקרתי אצל האדמו"ר משומרי אמונים, מזקני האדמו"רים החשובים בדורנו, שדיבר בנחרצות על המצב הקשה בארץ הקודש. הוא אמר שזה מזכיר לו את המצב של ערב מלחמת העולם השנייה. הוא דיבר נגד ארה"ב, שגם בשואה עמדה מנגד, ואביו זצ"ל אמר כבר אז שארה"ב שמחה לאיד על מה שקורה ליהודים. האדמו"ר הוסיף ואמר שמה שקורה לארה"ב בסופות ובמפולת הגדולה זה רק בגלל שהם לוחצים על ישראל למסור שטחים, והיו שותפים בגירוש מגוש קטיף. האדמו"ר אמר שזה מידה כנגד מידה. בארץ ישראל הם אמרו שמי שלא יתפנה מרצון יפונה בכוח, וגם בארה"ב פינו מיליוני אזרחים בכוח, לאחר שלא הסכימו להתפנות מרצון.
"האדמו"ר הוסיף שלמרות המצב הקשה, רואים בארץ ישראל שכינה בגלוי וניסים גלויים בשדרות ובדרום, ובכל רגע ורגע. הוא הוסיף שכיום חייבים לעשות הכל לקרב כמה שיותר יהודים לאביהם שבשמיים, ואמר שאם היה בכוחותיו, היה יוצא לרחובות להחזיר יהודים בתשובה. האדמו"ר הוסיף בשיחתו שעוד לפני הגירוש מגוש קטיף הזהיר שכל המנהיגים שהיו שותפים לפשע הזה, שנעשה באכזריות, לא יינקו וייענשו קשות משמיים.
"אגב, בלוח מוזכר יום כ"ג באב תשס"ה – סופת קתרינה שהשתוללה בארה"ב, שהגיעה תוך ימים ספורים מאז הגירוש מגוש קטיף. ציינתי שקתרינה בגימטרייה זה: נזר גוש קטיף. אני כותב על כך גם בקינה המיוחדת על גוש קטיף". 

החרדים צריכים להבין חשיבות הארץ

הציבור החרדי משום מה לא היה ער למאבק נגד הגירוש, ואינו מבין את חשיבות העניין. מה דעתך? 

"לצערי הגדול, לא הייתה התעוררות בציבור להציל את גוש קטיף. ולא רק בציבור החרדי, גם בציבור הדתי-לאומי. הציבור החרדי חייב להבין שהמאבק להצלת ארץ ישראל 
זה מאבק להצלת עם ישראל והמשך הקיום שלנו בארץ ישראל כיהודים שומרי תורה ומצוות.
"מנעוריי כילד קטן אני חי ונושם את ארץ ישראל, לזה ציפו אבותינו אלפי שנים, לשבת בארץ ישראל, לקיים מצוות התלויות בארץ וללמוד תורה. 
אני מקווה מאוד שכעת, כאשר על הפרק עומדת שוב נסיגה מיהודה ומהשומרון, וירושלים עומדת על שולחן הניתוחים, הציבור החרדי יוביל את המאבק, 
ולא ייתן את ידו לשום קואליציה שתביא ר"ל לחורבן טוטאלי.
"אני אומר מתמצית דם לבי: אסור לנו לשתוק יותר על המצב! אנחנו חייבים לעשות כל השתדלות מצדנו לעצור את הנסיגות מארץ ישראל".
מה לדעתך אפשר לעשות כדי לחזק את הקשר של עם ישראל לארץ ישראל?
"מעבר להשתדלות הטבעית, ככל שנחזק את הקשר הרוחני לארץ הקודש, כך נחזק את הביטחון וחוזקה של ארץ ישראל. הדברים הללו הולכים יחד. להקפיד על מצוות התלויות בארץ, 
להראות עד כמה ארץ ישראל חשובה לנו, חנויות כשרות, הפרשת תרומות ומעשרות כדין, ושיראו אכן על כל יהודי שהוא בן ארץ ישראל במובן הרוחני והגשמי.
"כתוב שבמוצאי שביעית בן דוד בא, ואני מאחל לקוראים שנזכה לקבל פני משיח צדקנו, וניכתב לשנה טובה ומתוקה, שנת גאולה וישועה".

ניתן להשיג את הלוח על ידי ההפצה ראשית: 057-3133833 ובחנויות הספרים.