הירשם לעלון

חבר הכנסת יהודה גליק סייר במוזיאון גוש קטיף בירושלים יחד עם רעייתו לביקור מיוחד ומרגש. גליק סייר בכל אגפי המוזיאון ובקומת התערוכות והתרשם עמוקות מהפעילות הענפה של המוזיאון להנחיל את מורשת גוש קטיף ויהדות חבל עזה לכל עם ישראל והתיירות. גליק אמר שמוזיאון גוש קטיף עושה עבודת קודש בקרב כל המגזרים להכרת ההתיישבות וההיסטוריה היהודית בארץ ישראל. ואין ראוי מכך שבמרכז בירת ישראל יונצח מוזיאון גוש קטיף.

חבר הכנסת יהודה גליק סייר במוזיאון גוש קטיף בירושלים יחד עם רעייתו לביקור
מיוחד ומרגש. גליק סייר בכל אגפי המוזיאון ובקומת התערוכות והתרשם עמוקות
מהפעילות הענפה של המוזיאון להנחיל את מורשת גוש קטיף ויהדות חבל עזה לכל עם
ישראל והתיירות. גליק אמר שמוזיאון גוש קטיף עושה עבודת קודש בקרב כל המגזרים
להכרת ההתיישבות וההיסטוריה היהודית בארץ ישראל. ואין ראוי מכך שבמרכז בירת
ישראל יונצח מוזיאון גוש קטיף.