הירשם לעלון

האזכרה השנתית בחברון לפרעות תרפ"ט תתקיים השבוע לאור עקירת "משקוף המנורות" בקסבה בחברון. משקוף המנורות היה סמל ופריט זיכרון חשוב מתקופה הקהילה היהודית העתיקה בחברון. הוא כלל בתוכו את סמל בית המקדש והיה לשריד היסטורי בן מאות שנים‚ יקר ובעל ערך. לפני כשבוע צד את עיני המסיירים בקסבה המראה החדש‚ הכולל משקוף חדש שהוצב במקום המשקוף העתיק. לאן נעלם משקוף המנורות – שאלה זו נחקרת והישוב היהודי בחברון הביע דרישה מכוחות הביטחון לעשות הכל כדי שהמשקוף יימצא‚ ושתופעה פסולה זו לא תחזור בשנית.

יום השנה ה-85 לפרעות תרפ"ט: בחברון מעלימים נכסים ארכיאולוגיים 

שמונים וחמש שנים למאורעות תרפ"ט – אזכרה, יום עיון וסיור
 
האזכרה השנתית בחברון לפרעות תרפ"ט תתקיים השבוע לאור עקירת "משקוף המנורות" בקסבה בחברון.
משקוף המנורות היה סמל ופריט זיכרון חשוב מתקופה הקהילה היהודית העתיקה בחברון. הוא כלל בתוכו את סמל בית המקדש והיה לשריד היסטורי בן מאות שנים, יקר ובעל ערך. לפני כשבוע צד את עיני המסיירים בקסבה המראה החדש, הכולל משקוף חדש שהוצב במקום המשקוף העתיק. לאן נעלם משקוף המנורות – שאלה זו נחקרת והישוב היהודי בחברון הביע דרישה מכוחות הביטחון לעשות הכל כדי שהמשקוף יימצא, ושתופעה פסולה זו לא תחזור בשנית.
הסרת המשקוף, או שמא השמדתו, היא פעולה מגונה שמטרתה ברורה: קטיעת כל סממן יהודי הקושר את העם היהודי לארצו. משמעות מעשה זה היא רבה וחלק מניסיון רב שנים לשכתוב ההיסטוריה על-ידי אויבינו. מגמת ההרס נמשכת, והיעדר נוכחות ישראלית באזורי הקסבה בחברון מאפשרת את קיומה. בחברון פועלים במרץ ובשיתוף פעולה פלסטינים וארגונים עוינים אשר מקשים על הפעילות הסדירה והשקט בעיר – גם במקומות שבהם יש נוכחות יהודית וצבאית, וכל שכן במקומות כמו הקסבה, הנעדרים לרוב מנוכחות זו. חלק ניכר מהאחריות נופל על גם מנגנוני הרשות הפלסטינית, ובעיקר על HRC ("הועדה לשיקום חברון") המבצעת בעיר העתיקה פעילות בניה רחבת היקף, במגמה לעקור ולהשכיח את העבר היהודי מהמקום, ולהפכו לשטח בעל צביון מוסלמי מוחלט.
הישוב היהודי בחברון פנה לכוחות הביטחון בדרישה לחקירה מלאה של המעשה, להעמדה לדין של מבצעי "תג המחיר" הערבי, להשבת המשקוף למקומו, להחזרת הנוכחות היהודית לאזור ולשיקום המקום.
לכבוד יום השנה ה-85 לפרעות תרפ"ט וכנגד הניסיון לעקור את הישוב היהודי מעירו ומארצו, יתקיימו ביום חמישי השבוע, י"ח אב, 14.8, אזכרה ויום עיון וסיור בעקבות המאורעות, שבמהלכם נטבחו 67 יהודים והקהילה היהודית גורשה באכזריות.
בתכנית – סיור ייחודי ומקיף בנושא תולדות בית העלמין העתיק של חברון, ואותו ידריכו חוקרי חברון, נעם ארנון וד"ר גרשון בר-כוכבא. לאחר מכן תתקיים האזכרה בבית העלמין, בהשתתפות המשפחות ונציגי ציבור. ההשתתפות בסיור מותנית בהרשמה מראש במדרשת חברון: 02-9605215.
 
"כי נפלתי – קמתי" (מיכה ז')
 
 
בתמונות: המשקוף לפני ואחרי.