הירשם לעלון

בימים אלו החלו לחלק ילקוטים וציוד לבתי הספר למשפחות בדרום של נפגעי טרור ומשפחות גוש קטיף. המבצע מנוהל על ידי פעילי מרכז החסד גוש קטיף. מרכז החסד גוש קטיף מבקש להודות לארגון החסד יד ביד שמידי שנה בשנה נותן כתף ומסייע ביד רחבה למרכז החסד גוש קטיף.

החל מבצע חלוקת ילקוטים וציוד לבתי הספר על ידי מרכז החסד גוש קטיף

בימים אלו החלו לחלק ילקוטים וציוד לבתי הספר למשפחות בדרום של נפגעי טרור
ומשפחות גוש קטיף. המבצע מנוהל על ידי פעילי מרכז החסד גוש קטיף.

מרכז החסד גוש קטיף מבקש להודות לארגון החסד יד ביד שמידי שנה בשנה נותן כתף
ומסייע ביד רחבה למרכז החסד גוש קטיף.