הירשם לעלון

לחברה המערבית קשה להבין את צורת החשיבה הזו.היא מנוגדת לתפיסה התרבותית. אבל זו היא המנטליות המוסלמית...

אריה אלדד
אריה אלדד
אתר הכנסת

לחברה המערבית קשה להבין את צורת החשיבה הזו.היא מנוגדת לתפיסה התרבותית.
אבל זו היא המנטליות המוסלמית...

הקמתי את בנק העור בישראל,שהוא הגדול מסוגו בעולם.
בנק העור מכיל עור לטיפול שוטף וגם לעיתות מלחמה.
בנק העור ממוקם בבית החולים "הדסה עין כרם" בירושלים, בו הייתי מנהל המחלקה לכירורגיה פלסטית.
יום אחד התבקשתי לשלוח עור עבור אשה מוסלמית מעזה,שהיתה מאושפזת ב"סורוקה",אחרי שבני משפחתה שרפו אותה. זוועות כאלה מתרחשות במשפחות מוסלמיות כאשר חושדים שהאשה ניהלה רומן.
סיפקנו את כל ההומוגרפט (תאי העור מהתורמים) הדרוש לטיפולה.
היא טופלה בהצלחה על ידי ידידי ועמיתי, פרופ' ליאור רוזנברג ושוחררה לביתה בעזה. היא הוזמנה לביקורי מעקב סדירים למרפאת חוץ בבאר שבע.
יום אחד היא נתפסה במעבר הגבול כשעליה חגורת נפץ.
המשימה שלה הייתה לפוצץ את עצמה במרפאות חוץ של בית החולים שבו הצילו את חייה.
נראה כי משפחתה הבטיחה לה שאם היא תעשה את זה, הם יסלחו לה.
זוהי רק דוגמא אחת למלחמה בין היהודים למוסלמים בארץ ישראל.
זה לא סכסוך טריטוריאלי. זהו סכסוך תרבותי, או לייתר דיוק מלחמה בין הציביליזציה לברבריות.
ביבי נתניהו מבין את זה,
אובמה לא.
מעולם לא כתבתי מכתב שביקשתי להפיץ הלאה.
הפעם אני מבקש שתעבירו כדי שהעולם יוכל להבין מה משמעות האיסלם הקיצוני
ומה מחכה לעולם אם לא ידאג לעצור אותו
 

This is from a M.D. at Hadassah Hospital in Israel, Dr. Arieh Eldad: A very short read......
The (Muslim) Arab Mentality...

It is really hard for western society to understand this kind of thinking. It is counter to civilized understanding. The (Muslim) Arab Mentality...
I was instrumental in establishing the Israeli National Skin Bank, which is the largest in the world. The National Skin Bank stores skin for every day needs as well as for war time or mass casualty situations. The skin bank is hosted at the Hadassah Ein Kerem University hospital in Jerusalem where I was the Chairman of plastic surgery. This is how I was asked to supply skin for an (Muslim) Arab woman from Gaza, who was hospitalized in Soroka Hospital in Beersheva, after her family burned her. Usually, such atrocities happen among (Muslim) Arab families when the women are suspected of having an affair.
We supplied all the needed Homograft for her treatment. She was successfully treated by my friend and colleague, Prof. Lior Rosenberg and discharged to return to Gaza. She was invited for regular follow-up visits to the outpatient clinic in Beersheva.
One day she was caught at a border crossing wearing a suicide belt. Her mission was to explode herself in the outpatient clinic of the hospital where they saved her life. It seems that her family promised her that if she did that, they would forgive her. This is only one example of the war between Jews and Muslims in the Land of Israel. It is not a territorial conflict. This is a civilizational conflict, or rather a war between civilization and barbarism. Bibi (Netanyahu) gets it, Obama does not.
Dr. Arieh Eldad
I have never written before asking to please forward onwards, so that as many as possible can understand radical Islam and what awaits the world if it is not stopped.