הירשם לעלון

בישיבת הממשלה שהתקיימה הבוקר (ראשון) אישרה הממשלה את הצעתם של ראש הממשלה בנימין נתניהו‚ שר הבינוי והשיכון אורי אריאל והשר לפיתוח הנגב והגליל סילבן שלום‚ לסיוע מיידי לתושבי שדרות ועוטף עזה במטרה לחזק את ההתיישבות הקיימת ולעודד קליטה וגידול דמוגרפי. על פי ההצעה שאושרה הבוקר‚ ישופצו ויוקמו שטחי ציבור‚ מגרשי ספורט‚ פארקים‚ מוסדות ציבור ותרבות ומעונות יום ממוגנים ביישובי עוטף עזה ובעיר שדרות.

סיור השר אריאל במתחם בו משרד הבינוי והשיכון בנה ממד
סיור השר אריאל במתחם בו משרד הבינוי והשיכון בנה ממד
ששון תירם.

הממשלה אישרה כעת את הצעת ראש הממשלה בנימין נתניהו והשרים אורי אריאל וסילבן שלום לחיזוק ההתיישבות בעוטף עזה ושדרות

בישיבת הממשלה שהתקיימה הבוקר (ראשון) אישרה הממשלה את הצעתם של ראש הממשלה בנימין נתניהו, שר הבינוי והשיכון אורי אריאל והשר לפיתוח הנגב והגליל סילבן שלום, לסיוע מיידי לתושבי שדרות ועוטף עזה במטרה לחזק את ההתיישבות הקיימת ולעודד קליטה וגידול דמוגרפי.

על פי ההצעה שאושרה הבוקר, ישופצו ויוקמו שטחי ציבור, מגרשי ספורט, פארקים, מוסדות ציבור ותרבות ומעונות יום ממוגנים ביישובי עוטף עזה ובעיר שדרות.

על פי ההחלטה יתוקצבו ויבוצעו עבודות שיפוץ והקמת מגרשי ספורט, שצ"פים, מוסדות תרבות ומעונות יום ממוגנים באמצעות הרשויות המקומיות בעוטף עזה. לצורך כך, יוקצה תקציב ליישום התוכנית על סך 9.6 מ' ₪ מתקציבי משרד הבינוי והשיכון, המשרד לפיתוח הנגב והגליל, משרד האוצר ומשרד הכלכלה. כמו כן, משרד הבינוי והשיכון, המשרד לפיתוח הנגב והגליל ומשרד התרבות והספורט יגבשו תוכנית לשנים 2014-2016 לתקצוב וביצוע עבודות דומות בעיר שדרות בסך כולל של 13.5 מ' ₪ שיאוגם מתקציב המשרדים.

השר אורי אריאל: "אני פועל יחד עם אנשי משרדי ומשרד ראש הממשלה למתן הקלות והטבות לתושבי הדרום. הצעת ההחלטה הינה צעד ראשון לחיזוק ההתיישבות וגידול האוכלוסייה בעוטף עזה והגברת ביטחונם האישי של התושבים שחוזרים לביתם. לצד זה אנו מחייבים לספק לתושבי הדרום שעמדו במהלך המבצע כצוק איתן בעורף, כיפת ברזל כלכלית. הם זכאים לכל התמיכה הכלכלית הנדרשת על הנזקים שנגרמו להם באופן מלא ובצורה הכי מהירה".

השר לפיתוח הנגב והגליל, שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, סילבן שלום: ״המשרד בראשותי עובד בכל ימות השנה למען תושבי הנגב והגליל וביתר שאת בימים אלה, בתום מבצע צוק איתן. אנחנו כבר פועלים לשקם את יישובי עוטף עזה ושדרות והתכנית הזאת תיתן דחיפה להמשך השיקום והחזרת החיים בדרום למסלולם. המשרד ברשותי ימשיך ללוות את תושבי עוטף עזה ושדרות בכל בעיה שתהיה להם ויסייע להם ככל שניתן״