הירשם לעלון

בתגובה לקביעת משטרת ישראל כי הקריאה "הר הבית בידינו" הינה הסתה‚ אומר יו"ר האיחוד הלאומי חה"כ יעקב כ"ץ (כצל'ה): "יש להניח שהשלב הבא הוא‚ שייאסר על היהודים להתפלל ולומר "ובנה ירושלים" או "שיבנה בית המקדש במהרה בימינו" וכן תיאסרנה כל התפילות על בנינה של ירושלים בכלל ובית המקדש בפרט בשם "מניעת הסתה".

יעקב (כצל`ה) כ”ץ
יעקב (כצל`ה) כ”ץ
אתר הכנסת

בתגובה לקביעת משטרת ישראל כי הקריאה "הר הבית בידינו" הינה הסתה, אומר יו"ר האיחוד הלאומי חה"כ יעקב כ"ץ (כצל'ה):

"יש להניח שהשלב הבא הוא, שייאסר על היהודים להתפלל ולומר "ובנה ירושלים" או "שיבנה בית המקדש במהרה בימינו"
 וכן תיאסרנה כל התפילות על בנינה של ירושלים בכלל ובית המקדש בפרט בשם "מניעת הסתה".

מדינת ישראל תחת הנהגת פוסט ציונים עלולה להחזיר אותנו שנים רבות אחורה לימים של גלות ושפל לאומי".

הראל כהן – דובר
054-6713711