הירשם לעלון

פרשת הקצין המכה עוררה הרבה מאוד תגובות וביקורות‚ בארץ וברחבי העולם. אולי זו הסיבה שמצאו הישראלים את הצורך להתנצל...

לאטמה

פרשת הקצין המכה עוררה הרבה מאוד תגובות וביקורות, בארץ וברחבי העולם. אולי זו הסיבה שמצאו הישראלים את הצורך להתנצל...