הירשם לעלון

במלאת 124 שנה להסתלקותה הרבנית הצדקנית מנוחה רחל ע"ה‚ תתקיים ביום חמישי אור לכ"ד שבט עליה המונית לציון הרבנית בחברון. על קברה בחלקת חב"ד בבית העלמין העתיק בחברון תתקיים תפילת מנחה ועצרת תפילה לשלימות העם והארץ‚ כאשר לאחר מכן תתקיים התוועדות חסידית במרכז גוטניק בהשתתפות רבנים ומשפיעים

קבר הרבנית מנוחה רחל בחברון
קבר הרבנית מנוחה רחל בחברון

בפעם ה-30 ברציפות: עלייה לקבר הרבנית מנוחה רחל ע"ה

במלאת 124 שנה להסתלקותה הרבנית הצדקנית מנוחה רחל ע"ה, תתקיים ביום חמישי אור לכ"ד שבט עליה המונית לציון הרבנית בחברון. על קברה בחלקת חב"ד בבית העלמין העתיק בחברון תתקיים תפילת מנחה ועצרת תפילה לשלימות העם והארץ, כאשר לאחר מכן תתקיים התוועדות חסידית במרכז גוטניק בהשתתפות רבנים ומשפיעים

עליה זו המתקיימת ברציפות זו הפעם ה-30 מאז ה′תשמ"ב היא למעשה קיומה של מסורת מדורות שהייתה קיימת מידי שנה מאז פטירתה בשנת ה′תרמ"ח שהופסקה עם ירידת המסך על היישוב היהודי בחברון עקב מאורעות תרפ"ט שהתחדשה ביוזמתו של הגאון החסיד הרב שמואל אלעזר היילפרין זצ"ל יו"ר ומייסד איגוד הצאצאים, בברכתו של כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו עם שיקום ושיפוץ קברה הק′ ע"י פרופ′ בן ציון טבגר ע"ה.

האירוע יפתח בעליה והשתטחות על ציונה הק′ באמירת פרקי תהלים מתוך התעוררות והתרגשות לביטול גזירות הכלל והפרט וישועת עם ישראל בגאולה האמיתית והשלימה.


בהמשך, תיערך התוועדות חסידית במרכז גוטניק בהשתתפות אורחים ואישי ציבור.