הירשם לעלון

1700 אוטובוסים עם הקמפיין הענק במלאות שנתיים לגירוש מגוש קטיף וצפון השומרון "לעולם לא עוד". הקמפיין זכה להבלטה רבה בכלי התקשורת ובציבור הישראלי

1700 אוטובוסים עם הקמפיין הענק במלאות שנתיים לגירוש מגוש קטיף וצפון השומרון
"לעולם לא עוד". הקמפיין זכה להבלטה רבה בכלי התקשורת ובציבור הישראלי