הירשם לעלון

המטה להצלת העם והארץ העלה בירושלים והסביבה מאות שלטים ע"ג אוטובוסים אשר "מדינה פלסתינאית אסון לישראל". הקמפיין הוא חלק מהחדרת המסר בקרב חוגים רחבים נגד מדינה פלשתינאית.

המטה להצלת העם והארץ העלה בירושלים והסביבה מאות שלטים ע"ג אוטובוסים אשר "מדינה פלסתינאית אסון לישראל". השלטים עברו עיצוב מחודש ובולט. הקמפיין הוא חלק מהחדרת המסר בקרב חוגים רחבים נגד מדינה פלשתינאית. המטה העולמי להצלת העם והארץ העלה אלפי שלטים במהלך השנה האחרונה כחלק מקמפיין ענק המלווה בפרסומים ודפי הסברה על הסכנות החמורות בהקמת מדינת טרור רצחנית. המאיימת על קיומה של ישראל. מהמטה נמסר שעלות שלט הוא 250 ג‚× בלבד

וכל מי שיתרום יקבל תעודה ממוסגרת עם ברכת רבני ארץ ישראל. לפרטים במטה:

08-8584353