הירשם לעלון

במקום הזה‚ בכיכר ציון‚ עמד לפני כמה שנים ביבי נתניהו והבטיח עולם ומלואו. הוא הבטיח שישמור על ארץ ישראל ודיבר נגד מדינה פלשתינית‚ אך אחר כך הלך לרעות בשדות זרים‚ הלך אל השמאל ואל יוסי שריד. כולם שואלים: מה קרה פתאום היום שצריכים לקיים עצרת‚ הרי לא חתמו על המשך ההקפאה? לכאורה הכול טוב ויפה‚ שקט בארץ ישראל‚ חוץ מכמה קטיושות שנופלות‚ אז מה קרה? אלא שאיננו מבינים שנמשכת הקפאת הבנייה בפועל ממש.

הרב שלום דב וולפא‚ יו"ר תנועת ארץ ישראל שלנו
הרב שלום דב וולפא‚ יו"ר תנועת ארץ ישראל שלנו
הרב שלום דב וולפא, יו"ר תנועת ארץ ישראל שלנו

במקום הזה, בכיכר ציון,  עמד לפני כמה שנים ביבי נתניהו והבטיח עולם ומלואו. הוא הבטיח שישמור על ארץ ישראל ודיבר נגד מדינה פלשתינית, אך אחר כך הלך לרעות בשדות זרים, הלך אל השמאל ואל יוסי שריד.

כולם שואלים: מה קרה פתאום היום שצריכים לקיים עצרת, הרי לא חתמו על המשך ההקפאה? לכאורה הכול טוב ויפה, שקט בארץ ישראל, חוץ מכמה קטיושות שנופלות, אז מה קרה? אלא שאיננו מבינים שנמשכת הקפאת הבנייה בפועל ממש. לא רק שלושה חודשים, אלא נמשכת ונמשכת. למעשה, שר הביטחון אינו חותם על שום בנייה חדשה ביהודה, בשומרון ובירושלים.

למה ממשיכה ההקפאה? כדי לתת רקע למדינה הפלשתינית שמתבשלת בחדרי חדרים. אתמול והיום ישבו השליחים של ג′ורג′ מיטשל עם שלוחיו של ביבי נתניהו כדי לסכם סיכומים אחרונים – אלו יישובים יהרסו בראשונה ואלו באחרונה. אנו יושבים בשקט ואיננו מבינים שמאחורי גבנו מתבשלת המדינה הפלשתינית.

הקמת מדינה פלשתינית, אמר הרבי מלובביץ′, היא פיקוח נפש ממש למיליוני יהודים. הרבי מצטט את סימן שכ"ט מהשולחן ערוך לפיו אסור לוותר על שום שיקול ביטחוני. להכניס מדינה פלשתינית לתוך שטחי ארץ ישראל זה פיקוח נפש של מיליוני תושבים.

עוד לא היה ראש ממשלה שמאלני כמוהו. ומהי העצה? העצה היא, להודיע קבל עם ועדה לנתניהו, לאובמה ולאבו-מאזן יימח שמו, שאם חס ושלום יגיע חייל לגרש יהודי מהר-ברכה, מיצהר, מנחליאל ומכל מקום אחר, יילחמו נגדם באותו מטבע שהם נלחמים נגדנו.

למה כשלו ניסיונותיה של המשטרה כמה פעמים להוציא דרוזים מהבית? משום שהם נלחמו כמו שדרוזים יודעים להילחם, אז לא פגעו בהם. גם בבדואים לא פוגעים, אך במתנחלים פוגעים. למה? יש ביטוי ביידיש שמסביר מדוע קוברים את המת – כי הוא נותן שיקברו אותו. מי שנותן שיקברו אותו – קוברים אותו. המתנחלים נותנים שיקברו אותם.

אנו צריכים להילחם. הם מאיימים שתהיה מלחמת אחים, אך מי יוצר את מלחמת האחים, המתנחלים?! או שמא אלו שבאים לגרש אותם מבתיהם?!

צריכים לדעת שעמונה לא היה אפילו ההתחלה. אם יבואו לגרש יהודים מהבתים שלהם, מכפר-תפוח, שנמנה כביכול עם היישובים המבודדים, אנו צריכים להילחם באותה עוצמה בה נלחמים נגדנו. שלא יהיה עוד פעם כמו בעמונה, שעומד חייל יהודי עם מקל מברזל ומכה בראשם של נערים ונערות.

בימים אלה מתגבשת תוכנית של הקמת הרשות היהודית שביהודה ושומרון. כמו שיכולה להיות רשות פלשתינית, יכולה להיות רשות יהודית. אם המדינה לא מעוניינת בשליטה ביהודה ושומרון, תהיה שם מדינה אחרת. אם ייצאו החיילים שלנו, יחליפו אותם המתנחלים. גם להם יש נשק והם יכולים להגן על עצמם.

בן-גוריון התחיל את המדינה עם 600 אלף איש – יש בלי עין-הרע 600 אלף מתנחלים ביהודה, בשומרון ובירושלים, ותקום רשות חדשה.

רוצים מדינה פלשתינית? כאן ברחוב בלפור, במגדלי אקירוב ובכפר שמריהו ניתן לשכן את הכושים ואת הסודנים, אבל לא ביהודה ובשומרון. יהודה ושומרון יחיו לנצח, בעזרת ה′.

המשך הקפאת הבנייה ביהודה, בשומרון ובירושלים העתיקה הוא בגידה כפשוטה. נתנו לך להיות ראש ממשלה כדי לבנות את ארץ ישראל וכדי להקים בתים, מה אתה עושה במקום זה? מקפיא בנייה?! ולמה? כדי שאם אחר כך תקים חס וחלילה מדינה פלשתינית, תוכל למסור את השטחים מהר יותר ותצטרך לגרש פחות יהודים.

חיילים, אם עוד פעם יורו לכם לגרש יהודי, סרבו פקודה. אמרו למפקד שלכם: לא בשביל זה התגייסנו. אנו יהודים. מעוניינים לבנות את ארץ ישראל ולהגן על עם ישראל. היכנסו לעזה והוציאו משם את החייל גלעד שליט. לא לשחרר תמורתו אפילו אויב אחד – לשם כך יש לנו צה"ל, אשר נועד למטרה זו.

כולנו נצדיע לתושבי יהודה ושומרון שמוסרים את נפשם וימסרו את נפשם נגד ממשלת הזדון ונזכה לביאת המשיח בקרוב ממש.