הירשם לעלון

פרופ' הלל ויס‚ תנועת נאמני ארץ * מדינת היהודים משתרעת בכוח ותשתרע בפועל‚ כתוצאה מהמאבק הנוכחי‚ על פני כל גבולות ההבטחה האלוקית‚ שהיא ברית נצחית ושלמה אשר אינה ניתנת למחילה ולשינוי. מנהר פרת‚ הנהר הגדול‚ ועד לנחל מצרים. לפיכך‚ התגרות אומות העולם וממשלת ישראל בעם היהודי ובריבונו של עולם כדי לגזול מאיתנו את ארצנו היא בלתי ישימה. התגרות זו מביאה לעולם היעדר שלום‚ ריב ומדון‚ חורבן ומלחמה.

פרופ' הלל ויס‚ תנועת נאמני ארץ
פרופ' הלל ויס‚ תנועת נאמני ארץ

מדינה יהודית נרחבת ליהודים

פרופ′ הלל ויס, תנועת נאמני ארץ

מדינת היהודים משתרעת בכוח ותשתרע בפועל, כתוצאה מהמאבק הנוכחי, על פני כל גבולות ההבטחה האלוקית, שהיא ברית נצחית ושלמה אשר אינה ניתנת למחילה ולשינוי. מנהר פרת, הנהר הגדול, ועד לנחל מצרים. לפיכך, התגרות אומות העולם וממשלת ישראל בעם היהודי ובריבונו של עולם כדי לגזול מאיתנו את ארצנו היא בלתי ישימה. התגרות זו מביאה לעולם היעדר שלום, ריב ומדון, חורבן ומלחמה.

יהודה, שומרון וירושלים שלאחר שחרורה ואיחודה הם חבלים שמיושבים בכ-600 אלף יהודים, כמניין יוצאי מצרים והשכינה ביניהם. הם היהודים שינהלו את חייהם בניהול ובממשל עצמי, ככל שיוכלו, החל מעצרת זאת, ככל שתסרב מדינת ישראל להחיל את ריבונותה על חבלי יהודה, שומרון וירושלים וככל שתסרב לתמוך ולסייע לריבונות היהודית המלאה ביהודה ובשומרון.

בכל מקום בו דורכת כף רגלנו, כף בני ישראל בארץ ישראל, לנו ניתן מאת ה′ צבאות.

אנו, נאמני ארץ, קוראים לתושבי יהודה, שומרון וירושלים לקיים בפועל את הריבונות היהודית שניתנה מאת ה′ בכל מקומות מושבותיהם. נפלה לידינו זכות והזדמנות היסטורית לתקן את ליקויי מדינת ישראל היקרה.

ככל שהמדינה האמורה להיות מדינת היהודים שוכחת את ייעודה – להנחיל את ארץ ישראל לעם ישראל, ונוקטת במהלכים הפוכים – למכור את ארץ ישראל לאויבינו ולגרש את עם ישראל מארץ ישראל, לא נוכל להחריש ולשקוט, עד למילוי חלילה של זדון הלב והחולשה שמביאה הממשלה לעם היהודי אסון ומלחמה.

"נדיבי עמים נאספו עם אלוקי אברהם" הישרים בלבותיהם בתוך תוכם, המכירים בריבונותו של א-ל עולם אלוקי ישראל על עירו ועל מקדשו ועל נפש כל חי ועל היקום כולו, צריכים לתמוך בלב ובפה מלא, מרצון ומשמחה, בשיבת ציון של עם ישראל אל ארצו, שהיא שיבת כל האדם אל עצמו ואל משפחתו, "איש אל עצמו ואל המחוזות תשובו מכל גלויותיכם".

כאמור בזכריה פרק ב′ (ט"ז-י"ז): "ונחל ה′ את יהודה חלקו על אדמת הקודש ובחר עוד בירושלים, הס כל בשר מפני ה′ כי ניעור ממקום קודשו".