הירשם לעלון

גרשון מסיקה‚ יו"ר המעוצה האזורית שומרון‚ נציג מועצת יש"ע נמצא כאן הציבור הבריא ביותר בארץ. ציבור הקשור לעם ישראל‚ לתורת ישראל ולארץ ישראל. הציבור הדומה לאותו ציבור שנענה לקריאת יהודה המכבי "מי לה' – אליי"! והציבור הזה מתכנס תחת הסיסמה "מי לה' אליי". אז עמד הציבור נגד המתייוונים שניסו לרפות את ידי העם ולשכנעו ללכת בדרכם של היוונים‚ וקומץ בלבד שהצטרף ליהודה המכבי עמד בגבורה‚ והחזיר את התורה ואת הכבוד הלאומי לעם ישראל.

ראש המועצה האזורית שומרון‚ גרשון מסיקה
ראש המועצה האזורית שומרון‚ גרשון מסיקה
בחדרי חרדים

חוסיין אובמה, התנ"ך הוא הקושאן שלנו

גרשון מסיקה, יו"ר המעוצה האזורית שומרון, נציג מועצת יש"ע

"ברשות הרב וולפא, הלוחם מספר אחת למען ארץ ישראל, חברי כנסת, מכובדים וציבור יקר,

נמצא כאן הציבור הבריא ביותר בארץ. ציבור הקשור לעם ישראל, לתורת ישראל ולארץ ישראל. הציבור הדומה לאותו ציבור שנענה לקריאת יהודה המכבי "מי לה′ – אליי"! והציבור הזה מתכנס תחת הסיסמה "מי לה′ אליי". אז עמד הציבור נגד המתייוונים שניסו לרפות את ידי העם ולשכנעו ללכת בדרכם של היוונים, וקומץ בלבד שהצטרף ליהודה המכבי עמד בגבורה, והחזיר את התורה ואת הכבוד הלאומי לעם ישראל.

ממשלת ישראל ובנימין נתניהו, אתם נמצאים על פרשת דרכים. העם מחכה לראות לאן תפנו – האם תפנו לציבור היקר הזה שאומר "מי לה′ אליי" או שמא תתרפסו לפני הפריצים מאמריקה? עליכם לדעת שההיסטוריה הרחוקה והקרובה הוכיחה שכל מי שפגע בארץ ישראל – השיבה לו ארץ ישראל מיד, ובמזומן. אין אחד שיצא נקי מפגיעה בארץ ישראל.

ולך, הפריץ חוסיין אובמה, עליך לדעת שארץ ישראל שייכת לעם ישראל לא בעקבות שיקולי ביטחון ולא משום שיקולי דמוקרטיה, אלא משום שלנו יש את הטאבו הטוב ביותר – יש לנו התנ"ך, שנותן את ארץ ישראל לעם ישראל. על אפך ועל חמתך נמשיך לבנות ולהפריח את יהודה ושומרון.

בשם כלל תושבי יהודה ושומרון, אני מודה לכל הציבור היקר והנאמן שהגיע לפה, ציבור מכל הגוונים: חילונים, דתיים וחרדים. עלֹה נעלה בעד ארצנו ובעד עמנו. תודה רבה.