הירשם לעלון

בשם רבבות משתתפי מפגן ההצדעה ליהודה ושומרון בכיכר ציון בירושלים‚ אנו מבקשים להודות לכל המסייעים להצלחת האירוע המרשים לכבודה של ארץ ישראל‚ ובראשם לרבנים ולאישי הציבור‚ לארגונים‚ למאות הפעילים והסניפים ברחבי הארץ‚ לנואמים‚ לזמרים‚ לחברת ההפקה יוני כהנא גרופ‚ לכוחות הביטחון ששמרו על הסדר ולפעילי השטח שעשו לילות כימים להצלחת האירוע.

תודה לכולם

 בשם רבבות משתתפי מפגן ההצדעה ליהודה ושומרון בכיכר ציון בירושלים, אנו מבקשים להודות לכל המסייעים להצלחת האירוע המרשים לכבודה של ארץ ישראל, ובראשם לרבנים ולאישי הציבור, לארגונים, למאות הפעילים והסניפים ברחבי הארץ, לנואמים, לזמרים, לחברת ההפקה יוני כהנא גרופ, לכוחות הביטחון ששמרו על הסדר ולפעילי השטח שעשו לילות כימים להצלחת האירוע.

 שי גפן, מנכ"ל תנועת ′ארץ ישראל שלנו′