הירשם לעלון

ג€¢ אלפי ילדי שדרות‚ מגורשי גוש קטיף ובמאחזים‚ יצאו בחוה"מ פסח ליום כייף בפארק נחשונית. ג€¢ משפחות רבות בשדרות‚ ובמאחזים‚ יקבלו "קמחא דפסחא".

בחג הפסח משמחים את ילדי שדרות וגוש קטיף
בחג הפסח משמחים את ילדי שדרות וגוש קטיף

ב"ה
בחג הפסח משמחים את ילדי שדרות וגוש קטיף
• אלפי ילדי שדרות, מגורשי גוש קטיף ובמאחזים, יצאו בחוה"מ פסח ליום כייף בפארק נחשונית.
• משפחות רבות בשדרות, ובמאחזים, יקבלו "קמחא דפסחא".

כולנו שותפים במצוה!

עלות חמשה ילדים ליום כייף, או תווי קניה למשפחה אחת לחג הפסח הוא בסך 300 ג‚× בלבד.

התורמים יקבלו כרטיס חינם ל'פארק נחשונית' הגדול בישראל, ביום הפעילות עם ילדי שדרות.

בברכת חג פסח כשר ושמח
המטה להצלת העם והארץ

לתרומות 24 שעות ביממה: 08/8584353 03/6178305


אפשרויות שונות להעברת התרומה:

1. בכרטיס אשראי 24 שעות ביממה 08/8584353
2. בכרטיס אשראי באתר החדש של המטה: לחץ כאן
3. לחשבון בנק הדואר 2108333 ע"ש "המטה להצלת העם והארץ"
4. לחשבון בנק לאומי סניף 985 מס' חשבון 23435/06 ע"ש הנ"ל
5. בצ'ק למוטב בלבד, לת.ד. 6132 צפת 13410, או במעטפה המצו"ב
6. בהוראת קבע (להזמין בטל. הנ"ל)

"שהמשמח לב האומללים האלו, דומה לשכינה,
שנאמר: להחיות רוח שפלים ולהחיות לב נדכאים"
(רמב"ם, הלכות מגילה פ"ב הי"ז)