הירשם לעלון

פרסומים שונים מארועים וכינוסים ופעילויות שארגן המטה להצלת העם והארץ

מודעה אמרנו לכם
מודעה אמרנו לכם
אמרנו לכם שער החוברת
אמרנו לכם שער החוברת
בית השואבה ניצן
בית השואבה ניצן
גלויה נשבעתי
גלויה נשבעתי
התחייבות אישית
התחייבות אישית
יש דין באנגלית
יש דין באנגלית
יש דין ויש דיין
יש דין ויש דיין
עצומת המליון
עצומת המליון
כנס חננאל דיין
כנס חננאל דיין
מודעה אמרנו לכם
מודעה אמרנו לכם
מודעה הפנינג
מודעה הפנינג
מודעה כללי
מודעה כללי
מודעה עצרת תפילה חדש
מודעה עצרת תפילה חדש
מופע ניצן
מופע ניצן
מי לה אלי
מי לה אלי
פוסטר זכור לזכר הישובים שנחרבו בתוכנית ההתנתקות
פוסטר זכור לזכר הישובים שנחרבו בתוכנית ההתנתקות
פלייאר תערוכה
פלייאר תערוכה
תעודה דרומי
תעודה דרומי