הירשם לעלון

במסגרת פעילות המטה נערכים הפגנות ופעולות מחאה בהם משתתפים אלפי בני אדם ואישי ציבור מכל גווני הקשת

במסגרת פעילות המטה נערכים הפגנות ופעולות מחאה בהם משתתפים אלפי בני אדם ואישי ציבור מכל גווני הקשת.
בעת ביקור הנשיא בוש נערכה הפגנת ענק בכיכר ציון תחת הכותרת "ירושלים שלימה ומאוחדת לעד.
כמו"כ נערכו הפגנות ופעולות מחאה ערב תוכנית ההתנתקות, ולאחר מכן.