הירשם לעלון

מידי שבוע מפיק המטה עלון מרהיב "ארץ ישראל שלנו" ב-100.000 עותקים‚ המופץ בכל רחבי הארץ. המטרה היא לאחד בין כל אוהבי ארץ ישראל‚ לפרסם את פעולותיהם של הארגונים הפועלים למען מטרה זו‚ ולהתוות דרך להמשך המאבק. בעלון כותבים גדולי הרבנים‚ הסופרים וראשי התנועות להצלת העם והארץ‚ והוא זוכה לפופולאריות רבה

עלון ארץ ישראל שלנו
עלון ארץ ישראל שלנו

מידי שבוע מפיק המטה עלון מרהיב "ארץ ישראל שלנו" ב-100.000 עותקים, המופץ בכל רחבי הארץ. 

המטרה היא לאחד בין כל אוהבי ארץ ישראל, לפרסם את פעולותיהם של הארגונים הפועלים למען מטרה זו, ולהתוות דרך להמשך המאבק. 

בעלון כותבים גדולי הרבנים, הסופרים וראשי התנועות להצלת העם והארץ, והוא זוכה לפופולאריות רבה.

לכניסה למדור לחץ כאן