הירשם לעלון

אלפי ילדים‚ בני נוער ומבוגרים‚ ילמדו על זוועות הגירוש ותוצאותיו‚ במטרה להעמיק בקרב בני הנוער והציבור את תודעת החורבן והגירוש. במוזיאון יוצגו הישובים בתפארתם ובחורבנם‚ ימי המאבק‚ סרטי וידאו ומזכרות מהמאבק והחורבן.

מוזיאון החורבן
מוזיאון החורבן
חבד אינפו

בימים אלו נמשכת העבודה להקמת מוזיאון גוש קטיף וצפון השומרון במרכז ירושלים. 

במטרה להעמיק בקרב בני הנוער והציבור את תודעת החורבן והגירוש. במוזיאון יוצגו הישובים בתפארתם ובחורבנם, ימי המאבק, סרטי וידאו ומזכרות מהמאבק והחורבן. 

אלפי ילדים, בני נוער ומבוגרים, ילמדו על זוועות הגירוש ותוצאותיו, בביקורם במוזיאון.

סרטים מצורפים
This text will be replaced
המוזיאון