הירשם לעלון

המשיכו‚ המשיכו‚ רבנים יקרים עם סיבובי הבוהן הפורימיים שלכם‚ ורק אל תעמדו נדהמים ומופתעים נוכח התוצאות הרוחניות ההרסניות בתלמידיכם ובוגריכם‚ אשר כפועל יוצא מה'חינוך מחדש' הלזה יסיקו את המסקנות ויחליטו כי בכלל יש 'סבורא' חזקה‚ גם ביומיום‚ לסרב רח"ל לפקודות התורה.

הרב דוד מאיר דרוקמן  רב העיר קריית-מוצקין
הרב דוד מאיר דרוקמן רב העיר קריית-מוצקין

הרב דוד מאיר דרוקמן רב העיר קרית מוצקין

להלן ציטוט מהתקשורת: "אני שולל סרבנות מכל כיוון שהוא! לעמדתי זו שותפים רוב ראשי ישיבות ההסדר, כפי שגם התבטא דובר הישיבות, הרב דוד סתיו, ביום שלישי השבוע ברשת ב', וכפי שהגבתי במספר מקומות כשנשאלתי. סירוב פקודה הוא פגיעה בצבא, לכל כיוון שהוא – כשם שסרבני הגיוס פוגעים בצבא. צה"ל הוא מגן העם, עלינו לשמור על לכידותו מכל משמר כנכס אסטרטגי, ואם נפורר אותו ח"ו, הדבר עשוי לגרום לפיקוח נפש!! אם ח"ו כך יקרה, הראשונים שייהנו מכך הם אויבנו המרים, העומדים לכלותנו". כך לשון הזהב של הרב שינוולד, מראשי ישיבת ההסדר הבולטים אשר מצטט כאמור גם את דברי הרב דוד סתיו, דובר ישיבות ההסדר.

בשלבים הראשונים הסבירו לנו רבני אותו חוג, כיד ה' הטובה עליהם, כי 'מדינת ישראל' יש לה דין של 'מלך ישראל', אשר בקשר אליו יש לקיים 'ככל היוצא מפיו יעשה'. ברם, בחסדי ה' תלמידי ישיבות ההסדר נהיו יותר ויותר בני תורה, וכך יותר ויותר הפנימו את פסק הרמב"ם כי אפילו מלך בישראל הנותן פקודה שלא על פי התורה – אין לציית לו.

ואז נולד 'התירוץ' החדש נוסח הרב שינוולד והרב סתיו (כאמור, בשם "רוב ראשי ישיבות ההסדר", אוי לאוזניים שכך שומעות, ונשמח להיוודע שלא כך פני הדברים) כי ה'לכידות' היא 'נכס אסטרטגי'. במכבסת המילים של דוברי ה'הסדר' שמורים כנראה עוד כמה ביטויים מליציים, שהשורה התחתונה שלהם היא שבעצם, בשם ה'שולחן ערוך' מותר לעקור את ה'שולחן ערוך'. והיינו כך: לגיטימי הלכתית ומותר למדינה כמדינה להחליט החלטות נגד ההלכה (לא, זה לא נאמר ב'הכתרת רב פורים' בחודש אדר, כי אם בעיצומם של ימי טבת), וכאן מצטרפת ה"סברה" ('סבורא' בעגה-ההברה ישיבתית-אשכנזית) – 'לומדות' של ממש שמאז 'ר' חיים' (מבריסק) לא נשמעה כמוה, שבאופן של 'הפוך על הפוך', צריכים לציית אף לפקודות הנוגדות את ההלכה, שאם לא כן, עלול להיווצר מצב של פיקוח נפש, והרי פיקוח נפש דוחה את כל התורה כולה, ואת כל ההלכה, וממילא על פי ההלכה – מותר לנהוג שלא על פי ההלכה...

רק חבל שכל אותם יהודים תמימים יראים ושלמים בדור הקודם סירבו פקודות ברוסיה הסובייטית, וטחו עיניהם מראות, ולא זכו לראות באור כי טוב היוצא מבית מדרשם של אותם רבנים דלעיל - ואותם יהודים יקרים של מסירות נפש לא חשו להתרופפות המלכות ברוסיה, 'סירבו פקודה' ולא שלחו את הילדים ל'שקאלעס' – בתי הספר הממלכתיים הסובייטיים, סירבו לעבוד בשבת, ולא שת לבם של אותם יהודים יקרים כי בכך הם גורמים להתרופפות השלטון, לפגיעה ב'לכידות' – מה שיכול להביא למצב של פיקוח נפש לכלל תושבי רוסיה ובכללם לאזרחיה היהודים.

המשיכו, המשיכו, רבנים יקרים עם סיבובי הבוהן הפורימיים שלכם, ורק אל תעמדו נדהמים ומופתעים נוכח התוצאות הרוחניות ההרסניות בתלמידיכם ובוגריכם, אשר כפועל יוצא מה'חינוך מחדש' הלזה יסיקו את המסקנות ויחליטו כי בכלל יש 'סבורא' חזקה, גם ביומיום, לסרב רח"ל לפקודות התורה.

ומסיימים בטוב, ובתקווה שעוד נותרו בערימת הדשן כמה גִצים המאמינים אמונת תום כי לפני ה"ברית (החדשה?) שבין הציונות הדתית והמדינה" קיימת, ולא פג תוקפה של הברית (הישנה) שבין ישראל לקודשא בריך הוא. כן, אנחנו הפנאטים, חסידי "הברית הישנה", מתנגדים לסירוב לפקודות תורתנו הקדושה.