הירשם לעלון

כתבה בטלויזיה של פינלנד על סיורי המטה להצלת העם והארץ ברחבי השומרון