הירשם לעלון

הרב שמואל אלעזר הלפרין זצל‚ נצר לרבנית הצדיקה מנוחה רחל‚ אהב את ארץ הקודש ופעל למענה רבות * לאישים הבכירים שאליהם פנה כדי שיסייעו לשמור עליה הסביר שלא רק השיקול הביטחוני עומד לנגד עינינו‚ אלא גם קדושת הארץ

הרב שמואל אלעזר הלפרין זצ"ל
הרב שמואל אלעזר הלפרין זצ"ל
אבד חסיד מן הארץ


החסיד שאהבת ארץ ישראל בערה בנשמתו


הרב שמואל אלעזר הלפרין זצ"ל, נצר לרבנית הצדיקה מנוחה רחל, אהב את ארץ הקודש ופעל למענה רבות * לאישים הבכירים שאליהם פנה כדי שיסייעו לשמור עליה הסביר שלא רק השיקול הביטחוני עומד לנגד עינינו, אלא גם קדושת הארץ


בחודש אדר הלך לבית עולמו אחד המיוחדים מרבני ירושלים, חסיד ברמ"ח ושס"ה, מי שארץ ישראל בערה בנשמתו ומסר את נפשו עליה, מגדולי הנאבקים למען שלמותה וביטחונה, מהדוחפים והמסייעים לחידושו של היישוב היהודי בחברון, הרב החסיד רבי שמואל אלעזר הלפרין זצ"ל. הרב הלפרין כיהן כיו"ר איגוד צאצאי בעל התניא, מחברי מערכת האנציקלופדיה התלמודית.

בנו, הרב משה צבי, שממשיך את דרכו של אביו. השבוע סיפר: "אבא זצ"ל היה אחד מהאנשים הנדירים ביותר בדור האחרון, חסיד אמיתי וגאון אמיתי במלוא מובן המילה. כבר מצעירותו הוא ספג את האווירה, הקדושה והאהבה לארץ הקודש.

"בהיותו נכדה של הרבנית פעשא-הדסה, נינתה של הרבנית הצדקנית מנוחה רחל מחברון, הוא היה מגיע כבר מצעירותו אל ביתה של הסבתא, ושומע ממנה על החוויות שהיו בחברון, על העלייה לשם ועל הטבח בתרפ"ט. כך שכל הנושא של ארץ ישראל נספג עמוק בנשמתו.

"לפני 27 שנה הוא יזם לראשונה את העלייה לקברה של הרבנית מנוחה-רחל ביום ההילולא בכ"ד שבט. הרב הלפרין לא בחל בשום אמצעי כדי לעזור בכל הקשור לחיזוקה וביסוסה של חברון היהודית, ודאג לשלום תושביה.

"את אהבת ארץ ישראל שבערה בקרבו יכלו כולם ללמוד מכך שלא הרפה והיה הנחשון בכל מאבק. "למרות כל שלל עיסוקיו, היה מקפיד להגיע לכל אירוע וכינוס שיזמו האירגונים השונים למען ארץ ישראל, וכמו חייל פשוט הוא דאג תמיד להתייצב ולהביע בתוקף את דעתו – דעתה של תורה – בענייני שלמות הארץ.

"כאשר דיברו על מסירת שטחים בארץ הקודש, אפשר היה לראות את לבו נקרע לגזרים, וכל מאורע הקשור למסירת שטחי ארץ הקודש השפיע פשוט על בריאותו הגשמית, כפי שהבחינו בכך הסובבים אותו", מוסיף בנו, הרב משה צבי.

הרב הלפרין דאג להביא את דבר המאבק על ארץ ישראל והצלתה גם לציבור החרדי, במיוחד בתקופת הסכמי אוסלו, הגירוש מגוש קטיף, והמאבקים להצלת חברון. הוא יזם פגישות עם רבים מגדולי ישראל – חברי מועצת גדולי התורה, עסקנים ואישי ציבור – בנוגע לענייני שלמות הארץ. גדולי ישראל שאליהם הגיע לא יכלו להתעלם מזעקתו שנבעה מלב שותת דם.

"אבא היה מקפיד לציין בכל הזדמנות כי הוראת התורה ודבריו הקדושים של הרבי מלובביץ' שלא למסור שטחים בארץ הקודש לידי המרצחים הם לא אך ורק מהטעם הביטחוני, אלא גם ובעיקר בגלל אהבתנו לארץ הקודש – 'די ליכטיקע ארץ ישראל' (ארץ ישראל המאירה), כלשונו.

"והחי ייתן אל לבו: כל אחד ואחת צריכים ללמוד מאבינו זצ"ל מהי אהבת ארץ ישראל, וכיצד יש לשמור מכל משמר על המתנה הנפלאה שזכינו לה מהקב"ה, שנתן לנו באופן של נחלת עולם לעם עולם, וחס ושלום למסור אפילו שעל מארץ הקודש. ונזכה לגאולה השלמה בחסד וברחמים.

"נחמתנו תהיה בהמשך הפעולות הברוכות למען ארץ ישראל והחשת הגאולה על ידי משיח צדקנו".